smilingcopenhagen.dkSmilingDanmark
Visit Dragør Stor København Vælg en region i menuen øverst til venstre
Dragør  Indbyggere: 11951
Dragør Kommune: Peter Læssøe
Kommunens Indbyggere: 13977
Større byCopenhagen
International Lufthavn: Copenhagen
Distance til: Copenhagen 10 km.
Område: Stor København
Region: Region Hovedstaden
Vælg område i menuen øverst til venstre
Dragør er en by på Amager, ca. 12 kilometer fra Københavns centrum og ikke en del af Hovedstadsområdet. Den er en del af Dragør Kommune og ligger i Region Hovedstaden. Dragør er vokset sammen med Store Magleby, og tilsammen har den bymæssige bebyggelse 11.951 indbyggere (2014). Navnet Dragør kommer af ordet at drage (at trække) og efterleddet -ør betyder gruset eller sandet strandbred.

Visit Dragør

Dragør

Dragør ligger yderst på Amager med skov og grønne marker på den ene side og Øresunds blå bølger på den anden.

Dragør havnDragør er en by på Amager, ca. 12 kilometer fra Københavns centrum og ikke en del af Hovedstadsområdet. Den er en del af Dragør Kommune og ligger i Region Hovedstaden. Dragør er vokset sammen med Store Magleby, og tilsammen har den bymæssige bebyggelse 11.951 indbyggere (2014). Navnet Dragør kommer af ordet at drage (at trække) og efterleddet -ør betyder gruset eller sandet strandbred.

Dragør er med kun 12 kilometer til Rådhuspladsen i København tæt på hovedstaden. Beliggenheden i den smukke natur ved Øresund, omgivet af marker, strand-enge og skov, gør byen til noget helt unikt. Vores vel-bevarede landsbymiljøer i Dragør og Store Magleby er enestående. Vi har udover den skønne natur en levende og aktiv havn med fiskerbåde og fritidssejlere, gode for-retninger, herlige spisesteder, spændende museer, og en helt speciel stemning.Dragør strand

Historie
Der har boet mennesker i Dragør i umindelige tider på grund af byens ideelle beliggenhed. I Middelalderen, hvor der var store mængder sild i sundet, var Dragør internationalt kendt som en vigtig og travl markedsplads for hanseatiske købmænd. Men da silden forsvandt, ebbede også handelslivet ud.

I begyndelsen af 1600-tallet blev byens første rigtige havn anlagt af de hollændere, som i 1521 havde bosat sig i Store Magleby. De udskibede heste fra molen, og nogle af de unge hollændere slog sig ned i byen som skippere. Der kom også andre folk til Dragør, især mange skåninge, som ikke ville være svenskere, efter at Danmark havde afstået Skåne til Sverige i 1658. Byen blomstede op og blev en driftig søfartsby, hvis mandlige borgere forsørgede deres familier ved fragtsejlads på verdens-havene, ved at lodse skibe gennem den smalle sejl-rende i Drogden ud for Dragør og ved at yde bjergnings-hjælp til de skibe, som gik på grund uden for sejlrenden. Dragørskipperne var holdne folk, og der stod respekt om dem. I dag har søfart ingen betydning for byen mere, og der er kun få erhvervsfiskere tilbage.

Den gamle by består af et net af gader som løber vest- øst, og stræder som løber nord-syd – med åbne små – pladser hist og her. Mange af husene har deres egen spændende historie.

De fleste af de charmerende gule huse er opført mellem slutningen af 1700-tallet og 1850. 25% af husene er fredet, og de er alle omfattet af en bevarende lokalplan, som sikrer at byen bevarer sit specielle miljø.Dragør med stokroser og stråtækkede hyse

Store Magleby landsby ligger ca. to kilometer før Dragør. Hertil kom de hollandske bønder, som kong Christian 2. i 1521 bragte til landet, for at de kunne lære de danske bønder at dyrke grønsager og samtidig forsyne de konge-lige køkkener. De oprindelige beboere måtte forlade deres gårde, da hollænderne overtog Store Magleby.

Hollænderne skabte deres eget velordnede landsby-samfund på baggrund af særlige kongelige privilegier, som de øvrige amagerbønder ikke havde. De værnede om deres egne skikke og sprog – f.eks. blev der prædiket på hollandsk i Store Magleby kirke helt frem til 1811 – og deres dygtighed som gartnere gjorde snart Amager
til ikke bare hoffets, men hele Københavns køkkenhave.

Københavnske kokkepiger og madammer flokkedes om de bugnede torvevogne, når der var torvedag på Amagertorv.

De oprindelige gårde er alle gået til ved store brande i 1600-tallet samt i 1809 og 1821. Men landsbyens struk-tur er stadig tydelig med placeringen i det åbne land med grønne kiler ind imellem gårdene.

Dragør AmagerI Store Magleby findes Amagermuseet, der har en stor samling af dragter, interiører, malerier m.m. fra bla. hollændernes tid.

Dragørs placering har begunstiget fiskeri og søfart, som lige indtil dette århundrede har været byens eksistensgrundlag, og som er årsagen til, at der overhovedet er opstået en by på dette sted.

Dragørlejets var fra ca. 1350 handelsplads for sild hvor kongen gav de første privilegier til handel på stedet. Særlig hansetidens sildefiskeri, der hvert efterår tiltrak op til 30.000 fremmede købmænd, fiskere og mange fra omegnen, havde stor betydning for Dragørlejets videre udvikling. Da sildehandelen ophørte omkring år 1500, blev de første huse bygget i nærheden af kysten. Det var især var fiskere, der bosatte sig på stedet. På samme tid blev området formelt overdraget til indvandrede nederlændere, som havde bosat sig i Store Magleby.

Byen har altid været et vigtigt overfartssted til Skåne. Fra 1500-tallet voksede den faste bebyggelse og Dragør blev til et fiskeleje og søfartssamfund. Fra omkring år 1600 kan man tale om en egentlig bydannelse med 20 faste huse. På dette tidspunkt tog nederlænderne også de første skridt til anlæg af en havn. Foruden landbrug drev de de nederlandske bønder også fiskeri og skibsfart i mindre målestok. Det betød, at Dragør havn allerede i 1676 kunne mønstre 2 jagter, 82 små og store både. I 1682 var der 65 husmænd og to gårdmænd, mens der omkring år 1700 var ca. 135 husstande. Tilflytningen skete især fra Store Magleby og fra Skåne.

Omkring 1750 var Dragør målt efter tonnage – den største søfartsby i kongeriget udenfor København.

Dragør med stokroser og stråtækkede hyseI 1700-tallet var bjærgning af grundstødte skibe en vigtig næringsvej for borgerne i Dragør.

Søkrigen mod England i perioden 1807-1814 betød en afslutning på de gode tider. Fra ca. 1880 var sejlskibenes epoke forbi, og Dragørs tid som en rig søfartsby var ovre.

Fra 1907 til 1957 havde Dragør jernbaneforbindelse med København og var endestation for Amagerbanen. I den første halvdel af 1900-tallet var Dragør et populært sted for landliggere fra København. Fra ca. 1950 flyttede mange nybyggere til byen, og den er i dag et attraktivt boligområde for københavnske tilflyttere.

Færgeforbindelsen mellem Dragør og Limhamn blev etableret den 8. april 1960. I 1969 blev der overført 1.653.000 passagerer, 204.500 personbiler og 50.300 lastbiler/busser. I oktober 1999 – otte måneder før Øresundsbroen blev taget i brug ophørte færgetrafikken.

Dragør AmagerLodseriet
Dragør Lodseri blev grundlagt 1684, da seks mænd fra fik kongelig bevilling til at lodse skibe og især orlogsskibe gennem Sundet. I midten af 1700-tallet var der 24 lodser og i 1870'erne var der mere end 50. 1906 var der kun syv lodser tilbage. Dragør Lodseri fungerede frem til 1984, hvorefter Farvandsdirektoratet af rationaliseringsgrunde lagde de tre lodserier i Dragør, København og Helsingør sammen under navnet Sundets Lodseri. På dette tidspunkt var der i Dragør ansat 16 lodser.

Efter senere ændringer er Dragør Lodsstation nu en del af DanPilot - Lodseriet Danmark.

Danmarks Lodsmuseum ligger i den gamle lodsbygning fra 1823. Det 16 m høje lodstårn er fra 1912.

Turisme
Over indgangsdøren til Café Espersen i den tidligere færgeterminal ses endnu Scandlines karakteristiske navnetræk.

Dragør blev i 2001 rosende omtalt som turistby i New York Times. På trods af at journalisten var der i en regnfuld marts måned, blev han betaget af Dragørs charme.

 


We would greatly appreciate if you can supplement with more information, log in here.
DK DK